Büyü Çeşitleri, Büyüler


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Büyü çeşitleri gabriel naudet, büyü eylemlerinin, Yaratan'ın (kutsal büyü), iyi ruhların (ak büyü), yada kötü ruhların (kara büyü) veya fizik dünyanın pek bilinmeyen yasalarına başvurarak (doğal büyü) gerçekleştiğini belirtir. 12.yüzyıl Okültistlerinden Huges de saint-victor'a göre büyü 5 esaslı kısma ayrılır:
1. Kehanet Mantique. a) Ölülerle haberleşme (necromancie). b) yer cinnileri ile gaibten haber almalar (geomancie). c)Su perileri ile gaibten haber alma (Hydromancie). d) Hava perileri ile gaibden haber almak (Aeromancie). e) Ateş perileriyle gaibten haber almalar (Pyromancie).

Bugün büyü denince us dışı gerçekle, yaşamla bağlantısı olmayan, gerçeklere uymayan boş işler olarak anlaşılır.
Büyü çeşitleri çok eski çağlardan kalmadır. Oysa, bundan binlerce yıl önce durum böyle değildi. Büyü, insan yaşamının özünde bulunan bir olay, bir gerçekti. Eskiçağ insanının çevresi gizli güçlerle, insan üstü varlıklarla kuşatılmış, çevrilmişti. İnsan yalnız kendi yaşamını değil, kendi yaşama ortamında, başka varlıkları da görür gibi sayıyordu kendini, Eski çağ insanının düşüncesinde gizli diye bir kavram yoktu. Ruhlar,cin, peri, gerçek  birer varlıktı.

Ruhlar iyi, kötü diye ikiye ayrılıyordu.
İyi ruhlar iyilik, kötü ruhlar kötülük etmek için uğraşan varlıklardı. İnsan bu iki yanlı kişiliği, bu iyi ile kötünün savaş alanı oluşu boşuna değildi. İnsan kötülüğünü de iyiliğini de biliyordu az çok iyi ruha yaranmak için iyilik, kötü ruhtan kaçınmak için gene iyilik yapmanın gerçeğine inanıyordu. Bu insan üstü güçler karşısında bütün insanların sığındıkları tek yetkili kişi din görevlisi olan rahipler iyi ruhları çağırır kötü ruhlarlı kovalardı. Eskiçağ insanı bunun böyle olduğuna inanıyordu. Anadolu'da özellikle hititlerde, İnsanın, toplumun başına gelen bütün yıkımları arkasında tek neden olan alın yazısı iyilik yapan insana iyilik, kötülük eden insana kötülük ederdi, İnsan ettiğinin karşılığını görür, kendi görmezse çocukları, torunları görürdü. İşte bundan kurtulmanın tek çıkar yolu yalvarıp yakarmak, okumak, üflemek, büyü yaptırmaktı.

Büyü, insanı yıkımdan kurtaran bir gerçekçi araçtı,bir uygun yoldu. Büyü, daha başka bir deyimle, gizli güçlerle, iyi ruhlarla,kötü ruhlarla yapılan gizli bir konuşmaydı. Bunu ancak görevliler yapabilir, gerçekleştirebilirdi.

Mısır'da, Mezopotamya'da, Çin'de, Hint'te, Anadoluda'da büyü yapılırdı büyü insan yaşamı için bırakılmaz bir olaydı, insan büyüsüz edemez yaşayamazdı. İnsanın yaşamını sürdürmesi  büyü ile sınırlandırılan bir takım güçlerin anlaşmalarına bağlıydı. Bu sınırlandırılma iyi ruhlara, kötü ruhlara, büyü ile belli bir (yer) tanıma anlamına geliyordu. Gebe kalmayı engelleyen büyüler, Kendisinde ve kocasında organik bir rahatsızlık olmadığı halde rahminde bir türlü çocuk tutamayanlar veya sürekli düşük yapanlar. Hamile kalamayan kadınların gebe kalmasını sağlamak için yapılan büyü çeşitleri.

Evliliği Nazar'dan korumak, aralarının çok iyi olduğu, hiç bir sorunları bulunmadığı halde aniden birbirlerine karşı geçimsizlik göstermeleri, birbirlerinin kalplerini kırmaları durumunda, evliliklerinin başkaları tarafından Nazara geldiği, bu mutluluğu bazı kişi ve kişilerin ki bunlar bazan en yakınlarıda olabilir, kıskandığı çekemediği için nazar ettiği, karı, kocanın kavgalarından mutluluk duyacak insanların Nazarından korunmak tekrar eski mutlu günlere dönmek için apılan dualar (rukye ) okumak gerekir. Büyülerin yapılma amacı genelde kötülük üzerine kullanılmıştır ve bunu dinimiz kesinlikle yasaklamıştır. Büyü yapmayın büyüden uzak durun diye bakara 102 de detaylıca anlatılmıştır.

Sabun ve Saç
Sabun ve saçla yapılan bu büyü öldürücüdür. Büyü yapılmak istenen kimsenin saçından birkaç tel alınır. Hiç kullanılmamış bir kalıp sabuna sarılır. Sabuna kır bir iğne batırılır ve belirli bir dua okunur. Sonra bu sabun kör bir kuyuya atılır. Sabun orda  yani kuyuda eridikçe büyü yapılan kişi de evinde erimeye başlar ve yatağa düşer bu gibi büyüler dinimizce kesinlikle yasaklanmıştır ve uzak durmalıyız asla bulaşmamalıyız.

Kaşık Büyüsü
İki sevgiliyi, eşi ya da kardeşi ve yahut iki arkadaş iki birbirini çok seven kişileri ayırmak için yapılan bir büyüdür. İki tahta kaşığa, ayırmak istenilen kişilerin isimleri yazılır ve kaşıklar arka arkaya getirilir. Yeni ölmüş birinin mezarı açılarak kefeninden bir parça yırtılır ve kaşyklara sarılır. Belirli bir dua okunur ve kaşıklar başka bir mezara gömülür. Ayrılması istenen kişiler o andan itibaren birbirleri için adeta ölü gibidirler. Yaşadıkları sürece bir daha yüz yüze gelemezler ve isteselerde bir arada yapamazlar bir birinden uzaklaşırlar ve istenilen ayrılık vuku bulur.

Domuz Yağı
Eşleri ayırmak için çok kullanılan şeylerden biri de domuz yağıdır ve pis bir büyüdür. Büyüyü yapacak olan kimse bir parça domuz yağını alır, koynuna sokar. Sonra bir kiliseye giderek rahipten kendisini okumasını ister. Rahip bu isteği kabul ederek o kimseyi okursa maksat gerçekleşir. O insan okunurken koynunda gizli domuz yağı da okunmuş olur. Bu okunmuş domuz yağını çiftin yattığı yatağa koyarsa, o zaman karı koca birbirini domuz gibi görmeye başlar, birbirinden nefret ederler. Büyüyü yapan kişi, eğer yatağa koyamıyorsa, sokak kapısına sürer, bu da tartışma ve kavgalara yol açar ve bu şekilde iki seven iki dost olan insanların araları açılır kesin yasak olan büyülerdendir. Bazıları ise bu yağı mezara hasta iken bırakır sonrası bitimde alır bu aralar kendince bir şeyler okur ve uygulamayı yapar

Ölü Toprağı
Ayırmak için yapılan büyülerde ölü toprağı kullanılır. Ölü toprağı bir mezardan alınarak ayırmak istenilen kişilerin yatağına serpilir. Çift o andan itibaren birbirinden ayrılır. Ölü toprağı serpilirken belirli dualar ve sözler söylemek gerekir.
Kısmet Açmak İçin Yapılan Büyüler
Pamuk Çekirdeği
Üç pamuk çekirdeğinin üstüne birer defa tuncina duası okunur. Sonra kızla evlenmesi istenen erkeğin ismi söylenir ve çekirdekler adamın kapısını eşiğine gömülür. Kısa süre sonra erkeğin kızla evlendiği söylenir.

Kurşun
Bir levha kurşunun üzerine istenen kimsenin ve annesinin adları yazılır. Sonra tuncina duasının baş kısmı yazılarak ateşe atılır. Kurşunu atarken de 'Bu kurşun nasıl erirse falan filan kişide benim için öyle erisin bana gelsin!' denir. Kurşun eridiğinde o kişinin dayanamayarak geldiği söylenir.

Saygı İçin
Sevdirmek için bu büyüden de yararlanılır. Böylece kendisini sevmeyen, beğenmeyen birini bile kolaylıkla bağlar. Bu büyü yapıldığı zaman büyülenen kimse deli gibi aşık olur. Büyü yapanı görmediği zamanlar kederinden ölecek hale gelir. Pek çok çeşit muhabbet büyüsü vardır. Büyülenen bir yiyeceği istenen kimseye yedirmek veya okunmuş çiçeği koklatmak yeterlidir.
 
Sevilenin Eşyası
Sevilen kişinin giydiği eşyasını alarak da büyü yapılabilir. Özellikle tene giyilen şeylerden çok yararlanılır. Böyle bir eşyanın bir parçası yırtılarak üstüne Tuncina duası yazılır. Sonra parça ateşe atılır. O kimse başkasına bağlı olsa da ona yüz çevirir ve büyüyü yapan kişiye gelir bu gibi ağır büyü türlerinde tene değmiş şeyler seçilir iç çamaşırı falan gibi giyecekler veya çorap şal gibi malzemeler.

At Nalı
Eski bir at nalının üzerine sevmesi istenilen kişinin adı ve Ayetülkürsü suresi yazılır. Küllü bir ateşin dibine nal yerleştirilir, yalnız bu ateş hiç sönmeyecektir. Ancak ateş yandıkça sürece o kişinin aşkı devam edecektir. bu büyü çok etkilidir azimet duası yapılırsa mutlaka tutar bu büyü yoksa başa uğraşılmasın azimetsiz olmaz

Biber
Bir top kırmızı biberin çekirdekleri çıkarılarak kırkbir tanesi ayrılır diğerleri atılır. Her çekirdeğe bir Yasin suresi okunur ve bu çekirdekler tekrar biberin içine doldurulur. Biber ateşe atılırken de bu biberler nasıl yanarsa ismini kulllanılan kişide benim için öyle yansın tutuşsun aşkımdan deli divane olsun gibi sözler söylenir bana gelsin denilir. Yedi gün süreyle bunu tekrarlamak gerekir. Her mubinde 21 defa özel duası da okunmalıdır yoksa yapılan iş eksik olur.

Bakır
Bir bakır levha üzerine Tanrının sıfatları yazılır ve yüksek bir yere asılır. Her gün seher vaktinde kalkılyp bu bakıra bakılarak istenen kimsenin helal sevgisi için dua edilir. Böylece o kimse gelir ve bakır orda durduğu sürece bir daha ayrılmaz. Fakat en önemlisi bu bakırın sıcağa maruz bırakılması ve devamlı sıcak kalması lazımdır yoksa istenilen olay gecikir veya tutarsız olur.

Yarasa
Yarasa kesilerek kanı sevilen kimsenin eşyasına yahut üstüne sürülür. Veya bu kandan bir iki damlası istenen kişinin içeceği bir şeye karıştırılır. Yarasanın ölüsü de o kimsenin kapısının  eşiğine gömülür. Büyülenen  kimse aşık olur ve bir daha ayrılmaz o kişiden bir an ayrı kalamaz onsuz yapamazmış.

Tırnak
Bir kadının kestiği tırnak, bir kapta yakılıp kömür haline getirilir ve ince ince dövülerek toz haline getirilir. Bu toz, sevmesi istenen kimsenin yiyeceğine veya içeceğine karyıtırılır. O kimse bunu yedikten sonra bağlanyr ve bir daha ayrılmaz. Bunun kısa olan duası vaktinde sayısınca 3 gün okunur ve balla karıştırıp kişiye yedirilir bir hafta içinde etkisini gösterir ve o kişi aşık olur onsuz yapamaz.

Nohut
Kırkbir tane nohudun her birinin üstüne bir İhlas duası okunur. Sonra nohutlar bir kaba konularak ikinci duası okunur tamam olunca içi sulu bir kaba konur ve ısıtılmaya başlanır pişirilirken sevmesi istenen kimsenin adı tekrarlanır. Nohutlar iyice pişince o kişinin içine büyük bir aşk ateşi düşer. Her şeyi terk ederek koşa koşa geldiği söylenir. burda dikkat edilmesi gerek hafta yıldız sayısınıca yapmak ve okumak ara vermeden çok dikkatli olup nohutlarıda yakmamak lazımdır.

Kuru Üzüm
Yirmibir tane kuru üzümün üstüne bir Yasin okunur. Sonra bunlar bir kapta ağır ağır kavrulur normal bir ısıda ağır ateş te olmaz. Üzümler kavrulurken bir kara dut, bir beyaz dut çubuğu ile bunlar karıştırılır. Bir yandan da "Falanın oğlu ya da kızı  aşkımdan ak dut gibi sararsın, kara dut gibi kararsın. Yemesin içmesin, gözüne uyku girmesin, beni görmedikçe rahat etmesin diye tekrarlanır. Üzümler kavrulduktan sonra iki gün içinde büyü yapılan kişi çıka gelir.

Saç
Sevipte karşılığını alamayan kişi sevilen kimsenin yedi tel saçına Ya Vedut okunur ve saçlar ateşe atılarak yakılır. O kimse aşktan delirecek gibi olur ve yapan kişiye gelirmiş. Buna yedi gün devam etmek ve özel duasınıda okumak gereklidir. Başlamak için müşteri saatini seçmelidir.

Sicim
Bir sicime kırkbir düğüm atılır. Bu istenen kişinin geleceği sırada kapının önüne bir paspasın veya eşik altına yerleştirilir. O kimse oraya bastığı an sevgi ve muhabbeti başlanmış olur. Bir daha da ayrılmayı düşünmez. Yalnız her düğümü atarken o kimsenin adını söylemelidir ve ayrıca duanın esmasınıda adet sayısınca okuma yapması lazımdır .

Bakla
Kırkbir tane baklanın üstlerine bir adet Esma çekilir. Ondan sonra baklaların her gece bir tanesi ateşe atılarak, bu baklalar nasıl yanıyorsa falan kişide benim aşkımdan yanıp tutuşsun ve hemen gelsin denilir. Kırkbir gece içinde istenen kişinin geldiği söylenir. Bazen daha birkaç bakla yakıldığı zaman içersinde de gelebilir, o durumda diğer baklaları yakmaya devam etmek gerekir. Aksi halde büyü yarım kalacağı için gelen kimse de birden soğuyarak geri dönebilir. Bu baklalar yahudi baklasının üzerine tılsım atılır ve esması yazılır sonrası uygulanır.

Gül
Bir gülün üstüne binbir adet Esma ve Tuncina suresi okunur ve bu, beğenilen kimseye verilir. Kendisi bu çiçeği koklar ve bir daha ayrılmamak üzere aşık olur. Ancak böyle bir çiçeği büyü yapılacak kişinin eline vermek, başkalarıyla yollamamak gerekir. Kişinin kendi uygulaması ve hatasız bir şekilde duayı eksiksiz okuma yapmalıdır. Bir hafta süre ile okunursa etkisi çok büyük olur ve okuyanın emrine amade olur.

Şeker
Bir şeker veya tatlı üzerine kırkbir adet Bismillahirrahmanirrahim okunur ve sevilen kimseye yedirilir. O kimse o andan itibaren neşe, huzur ve sevgi duyar. Aslında diğer büyülerle karıştırmamak gerekir. Bu iş iyi niyetle yapılırsa bir zararı yoktur. Çünkü tatlı yiyen kimsede sadece huzur ve mutluluk olur. Bunun etkisi de uzun süreli değildir. Kötü niyetle uygulamak iyi olmaz aile içi kullanılmasında sorun yoktur.

İncir
Taze bir incirin üstüne Ya Bedduh, Ya Kısmet, Ya Muhabbet sözleri bin kere okunur ve sonra sevilen kimseye yedirilir. Böylece o kimse aşık olur ve kalbiyle bağlanır bir daha da ayrılmayı istemez gözü o kişden başkasına bakamaz. Yedi incire her gece ara vermeden yapılmalı ve sekizinci gün uygulanırsa çok faydalı olur.

Yabancılar
Büyünün sadece bildiğiniz, tanıdığınız kimseleri etkileyeceğini de sanmamalısınız. Büyü tanıdığınız veya tanımadığınız herkesi etkileyebilir. Ancak her gün üstüne büyüyü engelleyici dualar okuyan veya büyüye mani olacak muska taşıyan kişileri etkilemez. Eski zamanlarda korkunç büyüler yapan tiplerin bazı usullere başvurarak yabancıları da bağladıkları söylenmektedir. Yani bir kadın, bir rastlantı sonucu gördüğü bir erkeği, büyücünün yaptığı sihir sayesinde ayağına getirtebilmektedir. Eski çağlarda bu tür durumlara sık rastlanılmış. Yalnız bazı büyülerin ömür boyu sürmesine karşılık, bazıları da geçicidir.

Büyü Tazeleme
Bazı büyülerin ömür boyu sürmesine karşı, bazıları bir ay ya da bir yılda etkisini kaybeder. Mesela biber yakarak birinde arzu uyandırmak mümkün olabilir fakat bu geçici bir istektir. Bunun devam etmesi için bu büyüyü tekrarlamak gerekir. Buna karşın kaşık büyüsü ömür boyudur. Domuz büyüsü de yine bulunup temizlendiği anda etkisini kaybeder. Bu tür büyülerin tekrarlanması durumunda etkili olurlar. Yani büyüler ömür boyu ve kısa süreli olmak üzere ikiye ayrılırlar.
 

Burda yazılanlar çeşitli büyü kitaplarından kaynak olarak alınmıştır. Bu gibi büyülerden uzak durmak en güzelidir, büyünün hepsi de ister iyi ister kötü olsun günahtır, uzak durulması gerekir. Bunun yerine en güzeli dua ile Allahtan istemektir.