Büyü Bozma, büyü nedir,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Büyü bozmaKuranı Kerimden büyü bozma ile ilgili ayetlerle rukye yapılır, (okunur) ve konu ile ilgili ayetler esmaül hüsnadan konu ile ilgili esmalar çekilir. Korunmak için yapılan eskiden en çok uygulanan düşmandan korunmak, düşman saldırısına karşı, silaha karşı olanıdır, kimi kabadayılar, düşmanlarına karşı kendilerini okutup kendilerini korumaya alırlardı.

Eskiden gelen bir inanca göre büyülenen insana ateşli silahlar etki edemez. Bu niyetle muska yazdırır hamayıl takınır, silahın etkisinden korunacağını düşünürdü. Değerli okuyucularım, büyünün varlığı kuranda ayetler ile belirtilmiştir ( Bakara 102 ) "Süleymanın mülkü hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman kafir değildi fakat şeytanlar kafirdiler. İnsanlara sihir öğretiyorlardı. Babildeki iki melek harut ve marut'a bir şey indirilmedi. Ve O ikisi' biz sadece bir imtihanız, kafir olmayın' diyerek kimseye bir şey öğretmiyorlardı.(Oysa (Hal böyleyken)) Onlar (şeytanlar) o ikisinden kadınla kocasının arasını ayıracak şeyi öğretiyorlardı.

Halbuki onlar (uydurdukları) o büyü ile hiç kimseye, Allah'ın izni olmaksızın, bir zarar verebilecek değillerdi. (Zaten) onlara bir zarar vermeyecek yarar da sağlamayacak şeyi öğretiyorlardı. Ve kesin olarak bildiler ki (biliyorlardı ki) onu (o sihri) satın alanın ahirette bir nasibi yoktur. Kendileri için sattıkları ne kötüdür. Keşke (hakkıyla) bilselerdi." büyü ile ilgili bir çok ayet vardır, en büyük örnek herkesin bildiği
muvazzetiyen sureleri  Felak ve Nas süreleri.

Büyü denildiğinde daima insanın aklına kötü işler gelmektedir. Sihir ise hokkabaz işidir. Elbette büyü yapmak günahların en büyüğüdür. iki kişinin arasını bozmak, aile içinde huzursuzluk yaratmak Allah c.c katında affı olmayacak işlerdir. Bunun yerine Vefk yapmayı yeğlemekteyim. Büyü konusunda ısrarcı olmayınız günaha girmek ve günaha ortak olmak çalışma alanım dışındadır.

Tek sevap olanı yapılmış bir büyüyü bozmaktır. Böylece büyülü, yani aslında acı çekmekte olan kimse bu durumdan kurtulur. Ancak büyüyü çözmenin de kolay olduğunu sanmamak gerekir. Bu herkesin yapabileceği bir iş değildir. Çünkü büyü yapan Tanrıya ortak koşmakta, (şirk işlemektedir) yani ortak olarak başka bir gücü göstermektedir. Bu da bağışlanmaz bir günahtır.

 
Veliler nefes etme, nazar etme, manen tasarrufta bulunma, himmet etme, teveccüh etmek ve dua ile niyazda bulunma yoluyla muhatapları ve şeyhlerin muridlerini öyle etkilerler ki, adeta onların ruhlarını hamur gibi yoğurarak ve mayalayarak şekil ve istikamet verirler. Bu da suje olan ruhun bütün dikkatini, etki gücünü ve kendine özgü yeteneklerini obje olan ruha yöneltip üzerinde teksif etmesi, yoğunlaştırması süretiyle meydana gelir.

Yalnız bu işlemden ancak etkileyen ve etkilenen ruhların bu etkiyi meydana getirme ve kabul etme yetenekleri nisbetinde sonuç alınır. Etkilenmek istenen şahsın ruhu çok katı, sert ve inatçı ise, o ruha nebiler dahi tesir edemez.

Büyü yapan şeytanla işbirliği etmektedir. Şeytanın yardımıyla istediklerini elde etmektedir. Bu arada ilginç bir şeyi de açıklayalım: Allah'ü Teala, din kitaplarında kendi iradesi dışında hiç bir şey yapılamayacağını kesinlikle belirtmektedir. Hatta büyünün bile kendi istediği zaman tutacağı açıklanmaktadır. Yani her şey Tanrının isteğiyle olur. Bir büyüyü çözebilmek için de rasgele çarelere başvurmak tehlikelidir. Yine, herkes büyü çözemez. Çünkü buna gücü yetmez.

Büyü bozabilecek kimsenin belirli özellikleri, yetenekleri olmalıdır. Dini iyi bilen, ruhu çok gelişmiş, din bilgini diye adlandırabileceğimiz biri ancak büyüyü bozabilir. Böylece o kötü etkiyi ortadan kaldırır ve kendisi de zarar görmez.

Böylesine yetenekli olmayan birisi büyüyü çözmeye kalkarsa büyük zarar görebilir. Çok ağır bir güç aldığı için hastalanabilir, bir felaketle karşılaşabilir. Ama bu arada herkesçe bilinen büyü ve nazarı def eden basit usullerde vardır. Bunlar da hafif büyüleri ve kem gözü gidermek için yeterlidir. Ama şiddetli büyülerde bu basit usullerden sonuç alınamaz.
Fakat yapılan büyüleri bozma konusunda tecrübelerim dahilinde muzdarip olan kişi ve kişilere her zaman yardımcı olmuşumdur.


Büyü kimi daha çok etkiler? Herkesi etkiler ancak şeytanın vesvese (kuruntu, şüphe, obsesyon) ve evhamlarına (yanılma, korkma) önem veren ve bu tür şeylere yatkın olan kimseleri çok kolay bir şekilde etkisi altına alır ve kendine esir ederek etkisi altına alır. Evham, hipokondriya (hastalık hastalığı) derecesinde olabilir. Etkilenmemek için: a) Allâh'a sığınmak. b) İman etmek. c) İbadette kusur etmemek. d) Şeytanın telkinlerini dinlememek lazım gelir. e) Evde ezan dinlemek. f) Bakara suresini çok okumak.

Şeytanın vesvesesi ile ilgili ayetler: Ve mutlaka onları sapıttıracağım ve şüphesiz onları cahillerin ellerine düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Ve her kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir hüsrana uğramıştır. Ve onlara vaad verir, olmadık kuruntulara sevkeder, fakat şeytan onlara kuru bir aldatmacadan başka ne vaad edebilir ki? Nisa suresi ayet, 119/120.

Kur'an okuduğun vakit önce o kovulmuş şeytan'dan Allah'a sığın. Hakikat şu ki, iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a şirk koşanlaradır. Allah'a yemin olsun ki, biz senden evvel bir çok ümmetlere elçiler gönderdik. Buna karşı şeytan onlara, işlerini güzel gösterdi. Bugün de onların dostudur ve onlara gayet acıklı bir azab vardır! Sana bu Kitab'ı onlara hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri beyan edesin ve iman edeceklere bir hidayet ve bir rahmet olsun diye indirdik! Evet Allah semadan su indirdi de onunla yeryüzüne, ölümünden sonra, hayat verdi. Şüphesiz bunda dinleyen topluluk için bir ibret vardır. Nahl suresi ayet, 63/64/65/98/99/100.

Allah buyurdi ki: "Defol haydi! onlardan her kim sana tabi olursa haberiniz olsun ki hepinizin cezası cehennemdir, mükemmel bir ceza! Hem onlardan gücün yettiğini sesinle oynat, süvarilerinle ve piyadelerinle üzerlerine yürü ve mallarına, evlatlarına ortak ol ve onlara vaadlerde bulun! Fakat şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaad verebilir ki ? İsra Süresi Ayet 63-64

Sözün Özü diğer bilgilerde olduğu gibi, Büyünün dayandığı temel bilgi de Babil de iki melek ruhlu insana veya krala melekler tarafından  ilham edilmiştir. İşte basit olayların dahi büyü gibi göründüğü mezopotamya insanları arasında iki kişi , diğer insanların kavrayamacağı bir takım olayların kanunlarını keşfetmişler ve bunu talebelerine öğretirken kötüye kullanmamalarını söylemişlerdir. Mu'tezileye ve ehli sünnetten bazılarına göre büyü, sihir gerçek değildir. Büyü diye bir şey yoktur. İnsan hiçbir surette, dokunmadan başkasını etkiyelemez. Fakat , Ehli sünnetin çoğunluğuna göre büyü vardır.

Büyücülerin Akibeti çok kötüdür, şeytanlar Cinler,hayatındaki büyücüye musallat olur. Cinler arasında büyücüyü hasta edenler hatta öldürenler vardır. Onlar büyücünün zayıflığını ve acizliğini bildikleri için, ondan sonrası sihirbazın çocuklarına musallat olurlar. Şeytanlar, büyücülere ancak sözle Allah'a şirk koşma ayet ve duaları tersinden pis yerlerde okumaları ve yazmaları karşılığında hizmet ederler. Allah'ın Kelamını hafife almasını allah'ı inkar ettiklerinde istekleri doğrusunda hizmet ederler ve istedikleri neyse yerine getirirler. Böylece büyücü, rezil bir halde, şeytanın bütün isteklerini yapar.Büyü bozma veya vefk çalışması yaptırmak gibi konularda bana ulaşınız. Saygılarımla.