Büyü,büyü çeşitleri,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Büyü ve büyü çeşitleri, büyü nedir ? 
Tarih boyunca büyü (sihir,tılsım) insanoğlunun sürekli ilgisini büyü çekmiştir. Asırlar öncesinden günümüze, kadar en iptidai (ilkel) insandan, ileri cemiyetlere (toplumlara) kadar insanoğlunun inanışları, konunun (folklor) halk bilim içersinde yer alması, bizi bir çok kimsenin ilgisini çeken alanda böyle bir çalışmaya konuyu anlatmaya sevketmiştir.

Firavunun sihirbazlarının yaptıkları büyüler sebebiyle Musâ yılan haline gelen iplerin gerçekten üzerine geldikleri vehmine kapılmış, ancak Allah ona korkuya kapılmama ve direnme gücü vermiştir. Bu konuyla ilgili Taha Suresi 68-70.ayetlerinde Ona dedi ki: Korkma, mutlaka sen galip geleceksin. Sağ elindekini yere at. Onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların yaptıkları bir büyü hilesidir. Büyücü de nereye varsa iflah olmaz. Musa asasını attı. Musa'nın ejdarha olan asası büyücülerin hayallerini yutuverdi. Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık dediler.

Bazı büyücü sihirbazların yıldızlara ait bazı kelimeler sarederek konuştuklarını onların şekillerini çizdikleri veya onlarla konuştuklarını ileri sürenler var. Onlar yapılan büyünün ancak şekilde geçekleştiğini iddia ediyolar. Eğer doğruysa şeytanların saptırmaları ve vesvesinden ibarettir. Örnek olarak cahiliye döneminde araplar putlara taparken ve yalvardıklarında, şeytan putun içinden herkesin duyabileceği bir sesle cevapveriyordu ki, böylece putperestler onları geçek tanrı sanıyorlardı. Bu tür hile ve aldatma şekilleri hayli fazladır.

Bütün
büyü ve büyüler üç ana bölüme ayrılır.
1- Kötü ruhlardan kötü güclerden kacınma İyi ruhlara teslim olma. 2- doğa olayları karsısında daha üstün bir gücün yardımını dilemek insana yıkım getiren doğa olayını değistirmeye çalışmak kuraklık kıtlık fırtına gibi aile ve işlerini bozmak gibi bu iki tür büyüler yaşayan insanlar onları kuşatan doğa ile ilgilidir. 3- Bu tür büyü ise ölülerle bağlantılı olan büyülerdir bütün büyülerde koruyucu gücün daha cok gök tanrılarından biri oldugu görülüyor. Büyücü insan üstü bir gücün koruyuculuğuna sığınmadan edemiyor. Bu onun yaptıgı Büyüye etki kazandırmak toplum üzerindeki baskısını artırmak icindir. Bütün büyülerde insan üstü gizli güçlere sığınma onların yardımını dileme istenmeyen bir olayı önleme istenilene yönelme geregi vardır.

Mısır hint mezepotamya babil ülkelerinde anadolu da sonraki çaglarda yunan roma uluslarında büyü bir toplum kurumu niteliginde idi Büyüyü yöneten tanrılar tanrıçalar vardı aradan binlerce yıl gecmesine karşılık bu ülkelerde büyüye dört elle sarılınır fal açtırmalar Okunup üflenmeler yardımlarına sığınmalar.


Diğer bir büyü çeşitleri ise : 1- Sempatik büyü. a,Taklit büyüsü (homeopatik maji), b, Temas büyüsü (kontajiyöz maji). 2- Ak büyüdür (pozitif maji). 3- Kara büyüdür (negatif maji). 4- Aktif büyü. 5- Pasif büyü. Hemen hemen bütün toplumlarda (Taklit büyüsü)'ne rastlanılır. Hoşlanılmayan, ya da korkulan kimsenin (zararsız) hale getirilmesi, bir kimsenin ölümünün istenilmesi için taklit büyü'sü yapılır. O iş için genelde kişinin resmi yakılır. Taklit büyüsünde en çok kullanılan malzeme, zararı ya da ölümü istenilen kimsenin resmi ya da ağaçtan, çamurdan, bal mumundan vb.'den yapılmış olan figürler kulanılır.

Evliya dede gibi kimselerin gömüldüğü yerlere mum dikmeler yakmalar söndürmeler;
Okumalar Yakarmalar Yalvarmalar onların yardımını dilenmeler eski çağlardan kalma inanç izleri inanç kırıntıları keldanilerin burçları bilmeleri gene onların yaşadıkları bölgede yıl ay gün düzeni (360-365 günlük yıl süresi oniki ay yedi gün) Önemliydi Gökte on iki burcun oluşu daha sonraki dönemlerde gök varlıklarıyla ile dünya arasındaki olay bağlantıları fırtınalar sıcaklar soğuklar güneşin doğuşu batışı ayın doğup batışı bunlarla atbaşı giden yıldızlar. Büyü'de etkili oluyordu.

İlk çağ Doğusuyla Batısıyla bütün eskiçağ
büyülerini benimsedi İran hindistan mısır mezepotamya anadolu yunan roma ülkeleri çin eski çağlardan kalan bütün büyü çeşitlerini uygulamaktan geri kalmıyorlardı. Krallar savaşa giderken büyücüden, falcıdan akıl alarak onların düşüncelerini soruyor öğrenmeye çalışıyordular tarihte bunun sayısız örnekleri vardır. Eski çağlardan beri en yaygın büyü türü sevgi ve aşk ile ilgi olanıdır. Babilde sevgi ile ilgili büyülerin en ünlülerinin yapıldığı insanların yüreğine korku salındığı günümüze gelen yazılı belgelerden öğreniyoruz. Sümerlerden mısırlılarda sevgi ile ilgili büyüler çok yaygındı. Greeklerde romalılarda öteki akdeniz uluslarında sevgiyi konu edinen büyü türü çok yaygındı. Hintliler iranlılar da büyü daha çok din konularını içerir nitelikteydi.

Büyü Nedir ? Büyü, din dışı dua ve hareketler ile rûh üzerinde tesir yapmaktır. Buna sihir denilir. Bir insanı istenilen şeyi yapmaya etken olan gizli kuvvet, tabiata aykırı haller meydana getiren acayip tesirler demektir. Bunları yapanlara ise büyücü denir.

Larousse xx. siecle de büyü için şu açıklama vardır: Rumca Magela eksiriya garip bir takım ameliyat (pratixues) vasıtasıyla, tabiî kanunlara aykırı bazı fiiller (işler) yapabilmek sanatıdır. Büyü kelimesi, Türkçe'de oldukça eskidir. Bu kelimeye Uygur ve Göktürk anıtlarında rastlamaktayız. Büyü, Uygur Türkçesi'nde; hakim, tabiat üstü güç, büğü biliglig; hikmetli bilgeli demektir.

Büyü bozma ise ancak kur'an'dan ayet ve sure okumakla olur yoksa büyü bozulmaz, büyüyü bozdum diyen yalan söyler büyü bozmak oyuncak değildir Kur'an'daki büyü konularıyla ilgili ayet ve sureler seçilir büyü bozulacak kişinin üzerine sağ kulağına okuma (rukye) süretiyle büyü bozma gerçekleşiraynı zamanda suyada okunur ve kişiye suyu içirilir.

Bazı kimseler büyünün günah olmadığını, hatta bazen bunun iyilik sayılabileceğini iddia ederler. Ama gerçek böyle değildir. Herkesin bir kaderi vardır. Tanrı herkesin kaderini çizmiş ve ona irade gücü vermiştir. Bir insan doğar ve kaderine göre bir ömür sürer. Bu arada iyiyle, kötüyü ayırmak için vicdanından yararlanır ve doğru yolda yürüyebilmesini de iradesi sağlar. Bir insana büyü yapıldığı zaman onun doğru yolda gitmesini sağlayan iradesi elinden alınmaktadır. Yani kendisi savunmasız bırakılmaktadır. Bu da Tanrıya karşı gelmek demektir. Din kitaplarının hepsinde de büyünün çok ağır bir suç olduğu yazılıdır. Hatta Tanrının gerektiğinde her türlü suçu bağışlayacağı belirtilmekte fakat büyü yapanı asla bağışlamayacağı belirtilmektedir. Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi büyü yapmak, ve yaptırmak günahtır! Bir insanın kaderini değiştirmek, iradesini elinden almak, kendisine acı çektirmek gerçekten çok büyük bir suç ve günahtır.

Bazı kimseler kısmet açmak için veya buna benzer nedenlerle büyü yapmanın sevap olduğunu iddia ederler. Mesela evde kalmış bir kıza büyü sayesinde koca bulmanın iyilik olduğunu söylerler. Bu da yanlış bir düşüncedir. Tanrı, herkesin kaderini ayrı çizmiştir. O isterse evde kalmış kuluna uygun bir eş de verebilir. Böyle bir durumda o genç kızın hayırlı bir eş için dua etmesi daha doğrudur ve aynı zamanda sevaptır. Ama Tanrının işine karışarak, alın yazısıyla oynamak yine onun dualarından, kitaplarından, sıfatlarından yararlanarak, büyü yapmak büyük hatadır.

Büyü geri teper, Evet yapılan büyülerin bir çoğu geri tepmiştir çünkü mealen; Fatır (43) Kişi kazdığı kuyuya kendisi düşer.
Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzaklar kurmak için, böyle davranıyorlardı. Halbuki kötü tuzak, ancak sahibini çevirir kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan yasa kanununu bekliyorlardı. Allah’ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen, Allah’ın kanununda hiçbir sapma bulamazsınBazı büyücülerin başarılı olması ise sufli alemin habis ruhlar onlara yardım ediyor (şeytanlar) ve cinler. Bu büyücüler ise şeytana'lara sığınıyorlar ve işlerini cinlerin yardımı ile yapmaktalar.
 

Büyü Çeşitleri :
1- Sevgililerin birbirlerine karşı yaptırdıkları büyüler. İnsanların arasını düzeltmek dosluk kazanmak sevgi ile muhabbetle aşık etmek ara bulmak küsleri barıştırmak için yapılan bir büyü şeklidir.
2- İnsanları birbirlerinden soğutmak için yapılan büyüler adavet sokmak toplumu halkı kısaca insanların bir araya gelmemeleri için yapılan bir büyüdür.
3- Evlenen erkek veya gelini bağlamak için yapılan büyüler iki sevgili aşık insanların arasını açma maksadıyla yapılan büyü türüdür.
4- Düşmana zarar vermek, evini dağıtmak maksadı ile yapılan büyüler. İnsanların bir araya gelmesinler aralarında sorun olsun dost değil düşman olsunlar aralarında husumet kin nefret olması için yapılır.
5- Baglama büyüsü ( dil bağlamak, idrar bağlamak, akıl hastası etmek, uyku bağlamak, ölümüne büyü yapmak, bir mekanı evi boşaltmak)
6- Soğutma büyüsü eşler, sevgililer ve dostları ayırmak aralarını açmak için yapılan büyülerdir.
7- Aşk büyüsü bir kişiyi ( bay ya da bayan ) kendine aşık etmek için yapılan büyü türüdür.  Terk edip giden  sevgilileri bir araya getirme. argınları barıştırma. Celbi Muhabbet.
8- Alış veriş büyüsü.
9- Karı kocayı ayırma büyüsü. Seven sevilen iki kişiyi ayırmak.
10- Aşırı kanama büyüsü. Sebebsiz yara rahatsızlığın devamı.
11- Erkeğin ve kadının bağlanma büyüsü. Kişileri bağlama. 
12- Hastalık büyüsü. Hasta etmek huzurunu bozmak için yapılan büyüler.
13- Delirtme büyüsü. Kişinin dengesini bozmak irade dışı hareketler sergilemesi için yapılan büyü türüdür.
14- Muhabbet büyüsü. İlkayı muhabbet, aşık etme sevdirme ile ilğili büyülerden.
15- Ak büyü.
16- Kara büyü.
17- Kırmızı büyü.
18- Antik romada büyü.
 19- Doğuda büyü.
20-
 Keldanilerde büyü.
21- Canbar Aşk Büyüsü.
22- Ayırma büyüsü çeşitleri.
23- Çevirgel büyüleri.
24-Aşk büyüleri ve çeşitleri.
25- Hayvan kanları ve yağları ile yapılan pis büyüler.

26- Mum ile bağlama büyüsü.