Burç Saatleri, burçlar


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Değerli okurlarım sizlere bu sayfamdan günler ve vakitleri hakkında bilgiler vereceğim. Burç saatleri hangi gün hangi vakit neler yapılır neler yapılamaz bu konuları ele alalım.

Gece ve gündüze göre sırası ile yazıyorum. Birden onikiye (12) kadar olan zaman gündüz için geçerli onüçten yirmidörte (24) kadar zaman zarfıda geceye ait saatlerdir. Burda anlatmak istediğimiz Astroloji ve burçlar hakkında biligler astrolojinin tanımı konu ile ilgili bazı dini rivayetler, burçların özelliklerine ve elementlerine göre gruplandırılması, gökyüzü evleri, burçlar üzerinde etkili olan ve onları yönlendiren yıldızlar. burçların Gruplandırılması, burçlar niteliklerine ve elementlerine göre iki ayrı şekilde gruplandırılır. Niteliklerine göre Öncü  Sabit ve Değişken olarak 3 grupta toplanan burçlar:

Elementlerine göre ise Ateş Toprak Hava ve Su Olmak üzere 4 gruba ayrılırlar. Her mevsimin ilk burçları yani Koç (Aries), Yengeç (Cancer), Terazi (Libra) ve Oğlak (Capricorn), öncü burçları oluştururlar. bunlara hareketli veya kardinal burçlar da denir. Mevsimin ikinci burçları ise yani Boğa (Taurus), Aslan (Leo), Akrep ( Scorpius) ve Kova (Aquarius, saka) sabit burçlardır. Bunlara  fix burçlar da denir. Mevsimlerin son burçları da İkizler (Gemini), Başak (Virgo), Yay (Sagittarius) ve Balık (Pisces) değişken, yani mobil burçları meydana getirir. Elementlerine göre ise : Ateş burçları, koç, aslan, yay. Toprak burçları, boğa, başak, oğlak. Hava burçları, ikizler, terazi, koç. Su burçları, yengeç, akrep, ve balık'tır.

Burçlar ve unsurlar (anasırı erbea) insan üzerindeki etkileri. İnsan nâsır-ı erbea 4 unsurdan yaratılmıştır, Su, Toprak, Ateş, Hava, 1- Tobrak unsuru, yeri dalaktır. Dalağın tabiatı kuru ve soğuktur, toprakta kuru ve soğuktur. 2- Ateş unsuru, yeri safra kesesidir. Safranın tabiatı kuru ve sıcaktır, ateşte kuru ve sıcaktır. 3- Hava unsuru, yeri kalbtir, kalbin tabiatı hâr (sıcak)  ve rutubetlidir. Havada sıcak (har) ve rutubetlidir. Hava kan yapar  pis kanı temizler çoğaltır. Kış günü odasında üşüyen bir kimse yüksek veya açık havadar bir yere çıkar da biraz geniş nefes alırsa derhal vücuduna kuvvet gelir, ve ısınır. 4- Su unsuru , yeri midedir. Midenin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Mide balgam yapar balgamın da tabiatı soğuk ve rutubetlidir suyunda tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Eğer bu dört unsur,  itidal halinde iseler, vücut sıhhatte olur. itidalleri bozulursa vücut hastalanır.

Tasullutlar
ı: 1- Dalak hastalandığı vakit kalbe tasallut (tazyik) eder. 2- Safra kesesi hastalandığı vakit dimağa tazyik eder. 3- Kalb hastalandığı vakit başa tazyik eder. 4- Mide balgamdan hastalandığı vakit göğse tazyik eder midede balgam olmadıkça göğüste balgam olmaz. Hastalığı anlamak için, Bir insanın hangi azası hastalanırsa yüzünden anlaşılır. Yani bu dört unsurdan hangisinin hastalandığını yüz haber verir. 1-  Eğer yüzün rengi kırmızı ise, kalbin hasta olduğu anlaşılır. 2- Yüzün rengi sarı ise hastalığın karaciğer ve safra kesesinden olduğu anlaşılır. 3- Yüzün rengi kurşun rengine benzerse, hastalığın balgamdan olduğu anlaşılır. 4- Yüzün rengi siyah (kara) ise hastalığın dalaktan olduğu anlaşılır.