Besmelenin Havası, besmelenin şerhi


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Rahman Ve Rahim Olan Allah'ın adıyla : Bismillahirrahmanirrahim.
Her hangi bir kimse, Besmelenin havası için ve bir hacetini görmek veya kötülüklerden korunmak niyetiyle besmelenin havasından yararlanmak için bir hafta 786 defa düzenli aynı vakitler de okusa ve bunu vird edinip 21 güne çıkarsa Hak Taala o kişinin arzusunu mutlak yerine getirir. Her hangi bir kimse, yatacağı vakit 21 defa Bismillahirrahmanirrahim dese, o gece için ani ölüm, hırsız, şeytanlardan korunmuş olur. Her hangi bir kimse, Besmeleyi vücudunda duyduğu bir sızı ve acı için 3 gün okusa günde 100 kez 5 vakit, Allah'ın izniyle o sızı veya acı gitmiş olur.

Her hangi bir kimse,
Besmeleyi sarası tutana veya sarası tutmuş bayılmış bir kimseye 41 kez canı gönülden okusa o saralı anında ayağa kalkar. Her hangi bir kimse, Besmeleyi Ğüneş doğarken 300 kez besmele okur, 200 kezde salat ve selam getirirse ve bunu devamlı vird edinip ara vermeden okursa Hak Taala o kişiye sonsuz, hesabını bilemeyeceği rızkı vermekle, her türlü afet ve tehlikelerden de o kişi korumuş olur ve himayesine alır. Her hangi bir kimse, Besmeleyi haksız yere iftiraya uğramış hapis yatan için her gece 102 defa okur ve en az 3 gün ila 3 hafta devam ederse ara vermeden Hak Taala o kişiyi hapisten kurtarır ve halas eder. Her hangi bir kimse,

Besmeleyi Cuma namazında Hatib Minberde hutbesini okurken, Besmeleyi 113 kez okur ve hatib minbere çıkarken elini kaldırarak, Tehlil ve Tekbir getirse, niyyet ettiği şeyi Hak Taala ona eriştirmiş olur. Her hangi bir kimse, Besmeleyi bir bardak suya karşı 113 kez okur ve sevmek istediği kimseye içirirse, Hak Taala kişinin sevgisini sevmek istediğinin kalbine indirmiş olur, şayet okunan suyu, az anlayışlı bir kimseye içirmiş olsa, o kişide akıl ve zeka işler ve unutmayacak hale gelir ve unutkanlık hastalığı kaybolup gider.

Her hangi bir kimse, Besmeleyi Yağmur yağarken 61 kez okursa Hak Taala o kişinin su derdini gidermiş olur. Her hangi bir kimse, Besmeleyi Muharrem ayının birinci gününde 113 kez bir kağıda yazar, üstünde taşırsa ne kendisine nede hanesi halkına yaşantıları boyunca hiç bir kötülük gelmeyeceğini bilmelidir besmelenin himayesinde korunması devam etmektedir.

Her hangi bir kimse, Besmeleyi 351 kez doğru bir niyet kalb hüşuu içinde sabah namazından sonra 40 gün süreyle okursa, Hak Taala okuyanın kalbine, bilmediği gizlilikleri indirmekle, alemdeki olayları da gece uykusunda ona göstermiş olur ve gizli sırlara vakıf eder. Her hangi bir kimse, Besmeleyi bir kağıda safranlı gül suyu ve ak anberle (zaferan) la 151 kez yazar ve bu kağıdı, cava veya hindistan bitkisi güzel kokulu toplak otunun suyunun buharına tutar ve tütsüler ve bunu üzerinde veya bir tarafında taşırsa, Allah rızkını bollaştırır, şayet boçlu ise, Hak Taala ona kolaylık göstererek, borcunu  ödemesine yardım eder rızkını yoktan var eder bolluk içinde yaşar.

Besmeleyi bir kağıda 21 kez yazar ve evine asarsa, geceleri uykusunda korkan çocuklara asıldığı takdirde, bu gibi çocuklardan korku hali kaybolmuş olur. Şayet bu sayıda yazılan Besmele çocuğu yaşamayan kadına takılmış olsa, Allah'ın izniyle yaşar. Ve aynı şekilde yazılan Besmele hamile kalmayan kadına hayızdan 3 gün sonra, temizlenip takılmış olsa ve kocası ile cimada bulunsa, Allah'ın izniyle hamile kalır, şu şartlaki bu yazı üzerinde 141 gün kalması gerekir. Hamile kalıp doğuracağı çocuk hayırlı bir evlat olarak dünyaya gelir.     

Şayet
Besmele yukardaki sayıda cam beyaz bir kaseye yazılır, içine konan zemzem suyu veya kuyu suyu ile bu yazı silinince kötürüm veya ağır hastaya suyu içirilir bu iş 40 kez 40 gün boyunca devam edilir veya zor doğum yapan hamile kadına içirilir. Allah'ın izniyle içenler şifa bulur. Her hangi bir kimse, Besmeleyi yine 30 kez bir kağıda yazılır,evin uygun bir yerine asılırsa, o eve ne şeytan nede cinler asla giremezler, öte yandan o evde hayır ve bereket artar bolluk olur. Her hangi bir kimse, tam itikat ile kuşluk vakitlerinde 7 gün ara vermeden ebced değerince okusa her dileği kabul olur.

Besmele-i şerifenin havvası kudsiyyesinden dünya işlerinde istimdad ve istifazasayı, yani feyz almak ve bereketini isteyen kimselerin okumaktaki  ve yazmaktaki şartlarına tamamen riayet etmesi gerekir. 1- Şart : Vücudu, elbiseleri, bulunduğu mahallin tahir ve temiz olması okuyucu abdestli olması gerekir. 2- Şart :Kıbleye karşı iki diz üzere çöküp oturması lazımdır. 3- Şart : Niyet etmek tam bir itikad ile ve huşu-u bir kalb ile başlamalıdır dünyalık işleri kafasından atıp tamamen Allaha yönelmelidir.

Bu şartları yerine getirirse ve dua ederse itina ile yapar besmelenin kıraatini okursa ve yazarsa dünya ve ahiret maksatlarına nail olacakları, dünya ve ahiret işlerinde muvaffak olacağı muhakkaktır.


Besmelenin hatmini tam olarak yaparda okumaları aksatmazsa. Hayrı getirir, belayı def eder ve giderir. hayrı getirmek belayı def etmek için murat ve maksadının husulü niyyeti ile yedi gün bilhassa yedi gece, gece yarısından sonra tam bir itakat ile sayı degerince (ebcedi) Bismillahirrahmanirrahim okuyan kişilerin biiznillahi teala kaffe-i nasta maksat ve meramı hasıl olur. bela ve afetlerden emin olmak için ise. Her gece yatağına yatmadan evvel yirmi bir defa besmeleyi şerifeyi okuyan kimse o gece sabaha kadar şeytan şerrinden, hırsızlıktan,füccetten, ölmekten ve bütün bela ve afatlardan emin ve mahfuz olur.

Zalimin şerrinden emin olmak için, karşısına çıkmaya mecbur olduğu bir cebbarın zülmünden ve gadrine düşmekten korkan kimse onun huzuruna giderken safi bir kalb ile tam bir itikatlı olarak 51 defa Besmeleyi Şerifeyi okur ve yanına girdiği zaman gizlice yüzüne doğru üflerse, Cenab-ı Hak Vacibül Vücud Hazretleri o cebbarı zelil, hakir eder, okuyan kişinin heybeti zalimin kalbini işgal eder ve Besmele-i Şerife'yi okuyan zat zalimin şerrinden emin ve mahfuz olur.

Rızıklanmak için güneş doğarken ğüneşe karşı oturup 302 defa Besmele-i Şerife'yi ve okadar da salat ve selamı okuyan kimseye Cenab-ı Hak  ve feyyaz-ı mutlak hazretleri hiç ümit etmediği yerden rızık gönderir. Bir sene buna bu şekilde devam ederse ve ara vermezse yılın nihayetine kadar tam gani mutlak zengin olur. Okuduğu  Besmelenin ve salat selamın bereketiyle her teşebbüs ettiği şeylerde muvaffak olarak servet-ü seman kesbeder.