Asurda Büyü,Büyü Çeşitleri,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Asurda Büyü: Asurda büyücüler uzmanlık alanlarına göre üçe (3) ayrılırdı:
Asur büyücüleri: a) Sahiru : Büyüleme uzmanı.
b) Kassapu : İksir ve zehir yapma uzmanı.
c) Patistu: Merhem uzmanı cadı. Asur büyücülüğünde tahtadan, kilden, alçıdan yapılma heykelcikler de kullanılır. Asur'da yapılan büyüden kurtulmanın çaresi, arındırmak, yani su ile yıkanmak ve yıkanırken de şu duayı okumaktı: Vücudumda bulunan her kötü şey, ellerimle yıkadığım zaman, sularla birlikte akıp gitsin. Bazı büyüleri gidermek için yedi (7) veya ondört (14) kere yıkanmak. Büyüden kurtulmak için duaya da başvurulurdu. Bu konuda en çok Ğüneş Tanrısı Samas, Ateş Tanrısı Gibil, Sihirbaz Tanrı Marduk ve Lugalgirra'ya dua ederlerdi asurlular topluluğu.

Eski babil, sonra asur daha sonrası pers imparatorluğu rahiplerinin özelliklede mezdekçilerin uyguladığı bilim ve tekniğe büyü denir.  Büyüde hazırlanan büyü için hazırlanmış kokusu ve dumanı için kullanılan malzemeler ve bilinmeyen duyulmamış cümle ve sesler sözler kullanılmaktaydı. Kimileri, eski dönemlerde büyü için dinin ve sanatın büyüden doğduğunu ileri sürmüştür. Mesela frazer, bütün dinlerde büyü kaynağı bulunduğu ileri sürmüştür tylor gibi, gerek büyünün ve gerek dinin, önce animist, sora animatist, tasarımlardan meydana geldiğini ileri sürmüşlerdir.Çeşitli Büyüler :   Mum Büyüsü :
Bir mum üzerine istenen kişinin annesinin adı ve isteklinin kendi adı yazılır. Bunun üzerine de bin Esma okunur. Gece yarısından sonra büyüyü yapan kimse, 'Bu mum nasıl yanıyorsa, sende benim için öyle yan' diyerek mumu yakar. Ama mumun yedide biri yanınca söndürür. Ertesi gece yine aynı şeyi tekrarlar. Böylece mumu yedi gecede yakar. Erimiş mumu da harlı ateşe atar ve yine aynı sözleri tekrarlar. Böylece o insan sevgiden yana yana çıkagelir.

Kabak Büyüsü :
Sevgisi sönen, unutan, bıkan ve giden birini geri getirmek için de büyüden yararlanılır. Pek çok muhabbet büyüsü sönen aşkı canlandırmaya yeter. Ancak araya soğukluk girdiyse ve o kimse çok uzaklardaysa, o vakit çok daha kuvvetli bir büyü gerekebilir. Bir bal kabağı oyulur ve yandan çekirdekleri çıkarılır. Bu çekirdeklere onbir Esma okunur. Sonra bu çekirdekler tekrar kabağın içine konur. Kabak gidenin gelebileceği tarafa, yüksek bir yere asılır. Orada kurumaya bırakılır. Kabak kuruyup düştüğü gün, o kaçan, unutan, giden kimse büyük bir sevgi ve istekle geri döner. Bir daha da ayrılmaz.

Güzel Görünme Büyüsü :
Bir kızın sevgilisine, bir kadının kocasına güzellik muskası yapmak için kullanılmamış bir el aynasının üstüne güzel görünmek isteyenin adı, misk mürekkebi ya da toprak boyası kullanılarak, kaz, kuğu ve hindi  tüyü kanadıyla ya da başka bir nesneyle yazılır, kurumadan silinir. Bu iş yedi defa tekrarlanır. Aynanın ortasına bir damla mürekkep ya da toprak boyası damlatılır. Damlatma sırasında kızın ya da kadının adı söylenip Vech-i ahsen ya Halik (Ey yaratıcı bu en güzel yüzdür) denir. Boya damlası aynanın üzerinde kuruduktan sonra yetmiş halakallah'ı beşer fi suretuilmelek (Tanrı melek kılığında insan yaratmıştır), kırkbir kez maşallahu subhanallah söylenir, aynaya üfürülür.Ayna üç gece ay ışığına bırakılır, bu süre içinde yedi Elham, bir Duha suresi okunur. Üçüncü günün bitiminde ayna yazılır, üstüne aynanın büyüklüğünde bir muşamba yapıştırılıp büyüyü yaptıranın odasına asılır. Bu kişi her sabah kalktığında aynaya bir kez bakar. Ayna konduğu yerde asılı durduğu ve yapan aynaya baktığı sürece kocasına ya da sevgilisine güzel görünürmüş.
 
 
 
Saygılarımla
Medyum Kenan TEKE