Astroloji, burçlar


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Astroloji Ve Astral Denge :
Dünyanın en eski gök bilimi sayılan astroloji, günümüzde giderek artan şekilde ilgi görmeye başlamıştır. Ancak, özellikle süreli yayınlardaki magazinsel boyutun ön plana çıkarılması bazı insanların konuyu ciddiye almasına ve soğuk bakmasına yol açmaktadır. Günlük gazeteler ve dergilerdeki burç yazıları o gün, o hafta veya o ayda yaşanacak muhtemel gelişmelere, işaret etmeye çalıştıkları için, gelecekten haber verildiği gerekçesiyle bir çok insan tarafından dikkate alınmamaktadır. İnançlarımıza göre gelecekten haber verilemeceğinin bilinmesi sebebiyle iyi gözle bakılmamaktadır. Gelecek gayb allah'ındır. gaybı bir allah bilir.

Aslında astrolojide ise gerçek anlamının böyle olmadığı bilinmelidir. Güneş, Ay ve gezegenlerin, başta insan olmak üzere dünyadaki her şeye olan etkisini inceleyen ve buradan yorum çıkararak insanların kendilerini çevrelerini tanımalarına yardım eden
astroloji,bütün çağlarda uygulanmış ve her medeniyette büyük ilgi görmüştür. Kur'an-ı Kerim'de  de bazı ayetlerin atıfta bulunduğu ve birçok İslam aliminin üzerinde çalışmalar yaptığı astroloji başlı başına bir bilim dalıdır. Astrolojinin tanımı konu ile ilgili bazı dini rivayetler, burçların özelliklerine ve elementlerine göre gruplandırılması, gökyüzü evleri, burçlar üzerinde etkili ve onları yönlendiren yıldızların yer aldığı haftanın günlerine  göre yıldız saatleri sayfamda okuya bilirsiniz.

Astroloji
bir dildir ve bu dili konuşabilmeniz için onun kurduğu cümleleri anlamınız gerekir. Gökharitasına baktığınızda tonlarca bilgi, birbiri ile çatışan ögelerle karşılaşabilirsiniz, bu son derece doğaldır çünkü insan psişesi yani ruhsal hayatı biribiri ile iletişim içerisinde sonra derece değişik boyutlar taşımaktadır. Bir astrolog olarak yaratıcı olmak bu ögeleri bir araya getirerek ortaya koyacağınız derinlikte yatar. Bir ilmi öğrenmek ilk bakışta karmaşık hatta korkutucu derecede zor gibi görülebilir ama bu dile ait temel gramer kuralları çalışılırsa yavaş yavaş Astrolojice konuşmaya başlayabilirsiniz. Şimdi karşınıza çıkabilecek örnek bir Astrolojice söz getirelim: Merkür Yengeç’te 5. Evde bu anlatım insan psişesi içerisinde kendi içinde belirli bir anlam kümesidir. Bunun yorumunu kitaplara bakarak çıkarabilirsiniz ama her haritanın kendine has olduğunu unutmamalısınız başka bir deyişle kitaplardan alacağınız bilgiler aslında sadece ham işlenmemiş ve hala elden geçirilmesi gereken bilgilerdir. Burada 3 ayrı ama birbiri ile organik bir bağ içerisinde olan sistem vardır. En basit astrolojik bilgi parçasında bir gezegen bir burçta ve aynı zamanda bir evdedir. Bu birleşimin yaratıcı çıkış noktaları, zayıflıkları ve gerilim alıntada kaldığı zamanlara ait reaksiyonları olacaktır.

Astroloji de gezegenler bize insan psişiğindeki yaşamsal fonksiyonları çok kısa olarak sahip olduğumuz enerjileri anlatırlar. Bu enerjilerin sadece insani değil aynı zamanda hayvani de olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Örneğin Merkür burada kişinin zihinsel algılama sürecini, zihinsel iletişimi, rasyonel kavrayışı ve sinirsel yapısını tanımlanmaktadır. Bu temeldeki fonksiyon ve enerjinin ta kendisidir ama bu enerjinin nasıl bir renk alacağı ve nasıl bir şekle gireceği içinde bulunduğa burca bağlı olacaktır. O halde gezegenler enerjiyi burçlar ise bu enerjinin nasıl bir ortamda olduğunu yani onu çevreleyen kabı göstermektedir. Örneğin bu enerjiyi bir litre benzine benzetirseniz bu bir litre benzini hangi tip arabaya koyduğunuz önem taşıyacaktır.
Burada araba burç gibidir. Her kombinasyonun doğal bir akışı ve zorlandığı noktaları, diğer ögelerle çatışma ya da uyuşumları (açılar) söz konusu olabilir. Başka bir deyişle burçlar içlerine aldıkları gezegenlerin enerjilerini şekillendireceklerdir. Bu durumda iletişim arayan, oynak, hareketli Merkür ilkesi yani fonksiyonu su elementinden Yengeç’te gevşeyecek, çözülecek duyarlılık kazanacaktır.

Bu Merkür’den kükreyen bir ses duyamayız ama örneğin Merkür Arslanda olsaydı bu çok mümkün olacaktır. O halde Yengeç’teki Merkür bulunduğu burcun doğasını yansıtmaya başlayacak, kendini başarılı ya da başarısız bu yolla ifade etmeye çalışacaktır. Astrolojiyi kehanet, fal, büyü veya sadece ileriye dönük tahminler yönünden ele almak hatalıdır. Çünkü gelecekte neler olacağı konusunda çok sağlıklı bilgiler almak yakalamak oldukça zordur. Zira son derece karışık ve çok sayıda olabilirlik ihtiva eden bu konuda, gene çok geniş ihtimaller söz konusudur. Bizim bir kaç ihtimali göz önüne alarak yaptığımız tahmini, hiç dikkate almadığımız bir tesir değiştirebilir. Ayrıca bilinen planetlerin dışında, tesirleri olan binlerce yıldız daha vardır. Ve bunların yaşamda çok önemli  etkileri söz konusudur