Antik Romada yapılan büyüler, roma büyüleri


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Büyü, İlkçağ insanının.mağarasının duvarlarına çizdiği Bizon resmi ile başlamış; M.Ö, 3000 de mısır ve kalde'de altın çağını yaşamış, Mezopotamya'da filizlenmiş. Eski Yunan ve Antik Roma'da gelişmiş, insan nesliyle çağları aşarak dünyanın her tarafına yayılmıştır.

Antik Roma'da yapılan büyüler Yunan'da Büyü: Roma'da ve yunan'da da büyü vardı.
Çiçero'ya göre, Roma'da üç (3) çeşit büyücülük vardır.
a) Haruspicini: özellikle ciğerleri olmak üzere hayvanların ciğerlerini inceleyip tanrıların niyyetlerini anlamak.
b) Fulgurales: şimşekleri yorumlamak.
c) Rituales: Toplumsal ve siyasi durumları, insan hayatını, ölüm sonrasını düzenleyen kurallar. Roma'da M.Ö.451'de büyücülük bir kanunla yasaklanmıştır. Yunan'da ise, Tesalya bölgesi büyücülerin merkeziydi. Burada yapılmaktaydı bütün büyüler.

Put yapımı ve puta tapınma da Animist Büyücülük anlayışından doğmuş olduğu kabul edilir. Çünkü anlayışta, bir şeyin tasarımı gerçeği sayılırdı. En iyi örnekleri Antik Çağ Yunanlılarında görüldüğü gibi, Zeus'un heykeli Zeus'un kendisi demekti. Ispartalılar, Lokroililere savaşa yardım etsinler diye Dioskur'ların heykellerini göndermişlerdir.

Sihir/ Büyü, en eski çağlarda Yunanistana girmiştir. Nitekim Heredot, cahil ve fakir yaşlı kadınların bu işlerle uğraştığını anlatır. Bunlar iyi ve kötü etkili sihirler yapabilirlerdi. Bazan sihir yerine zehir kullandıkları için yaptıkları kanunen yasaklanmıştır. Mirabeau'ya göre büyü; barbar ve cahil kavimlerde olduğu gibi, medeni topluluklarda dabeşeri bir gaye uğruna çalışmak yerine olağanüstü olayları meydana getirmek yolunda bir gayret çıkmıştır.

Yunan mitolojisi'nde tanrıça Demeter bir kralın yeni doğmuş çocuğuna süt nine olur, çocuğu okadar severki, ona büyü yaparak ölümsüzlük kılmak ister, her gece çocuğu yaktığı ateşe tutarak ölümlü yanını yok etmeye başlar, bir gün ansızın odaya giren kraliçe, çocuğunu ateşe tutulmuş görünce korkusundan çığlık koparır ve büyü de böylelikle bozulmuş olur.

 
 
 
Saygılarımla
Medyum Kenan TEKE